Eteriske oljer

Et bilde som inneholder bord, briller, holder, vase

Automatisk generert beskrivelse

Litt om eteriske oljer

Mange av oss forbinder eteriske oljer med skjønne dufter og dyrebare skatter fra naturen. Dette stemmer stort sett, i allefall at disse oljene er dyrebare skatter fra naturen. Duftene er også som regel av det velluktende slaget, og oljene brukes da også i stor grad for duftens skyld.

Eteriske oljer er oljer fra planteriket. De kan utvinnes fra forskjellige deler av planten: f.eks. blomst, blad, stengel og rot. De kalles «eteriske» fordi de fordamper lett, i motsetning til andre oljer, som er tyngre og forblir lengre på huden (baseoljer). De kalles også essensielle oljer, ikke fordi de er essensielle verken for planten eller for oss, men fordi de oppleves å utgjøre «essensen av planten». For å kunne brukes til for eksempel massasje, må derfor eteriske oljer blandes med baseoljer. De løser seg ikke i vann, men godt i andre oljer.

Nesten alle planter inneholder eteriske oljer, men i svært forskjellig mengde. Noen er lett tilgjengelige og relativt enkle å utvinne, enten med destillasjon eller pressing, mens for andre er ikke disse metodene tilstrekkelige. Noen oljer er vanskelige å utvinne fordi de lages i små hulrom inne i planten.

For produksjon av eteriske oljer går det med store mengder plantemateriale. F.eks. er det beregnet at for 1 kg roseolje trengs det 10 000 kg roseblader. For 1 kg lavendelolje trengs det 250 kilo lavendel.

Et bilde som inneholder mat, holder

Automatisk generert beskrivelse

Bruksområder for eteriske oljer i dag:

Eteriske oljer har en kraftig duft, og brukes ofte for duftens skyld. De kan brukes i parfymer, til røkelse, i diffusere eller med pinner. Til massasje må de blandes i baseoljer, som er tykkere og varer lengre på huden, slik at det blir mulig å massere. Som tilsetning i badevann finnes det spesielle blandinger som gjør at oljen diffunderer/sprer seg i vannet, eller det kan brukes en «visp» som fordeler oljen.

Eteriske oljer er ikke beregnet til inntak og skal ikke svelges.

Kvalitetskontroll:

Kvalitetskontroll av eteriske oljer er det viktigste for firmaer som selger eteriske oljer. Alle firmaer vil gjerne si at de har rene og kvalitets-kontrollerte oljer, men prisen på oljen er ingen garanti for renhet og god kvalitet. Spørsmål som kan stilles er f.eks.: Hvor vokser plantene? Hvordan er de dyrket? Vanlig, organisk eller viltvoksende? Hvordan er utvinningsprosessen? Lagringen?

Det er ikke mulig å teste en eterisk olje 100 % for renhet. Innholdet i oljen vil variere fra et år til et annet, på samme måte som for andre naturprodukter. Planten, jordsmonnet, været, mikroklimaet og utvinningsprosessen er noen faktorer som vil påvirke kvaliteten og opplevelsen av duft fra oljen. Forholdet mellom innholdsstoffene vil også kunne endre seg fra et år til et annet.

Kvalitetsfaktorer for essensielle oljer er svært vide, og dette betyr at det er stort rom for tilpasning.

Det finnes ikke en felles godkjenningsordning for eteriske oljer, men det finnes mange forskjellige sertifiseringer og analyser for innholdsstoff. For organiske oljer er sertifisering fra Soil Association mye brukt. Dette gir en garanti for at produktene har en sertifisert organisk kvalitet.

Mange eteriske oljer er brannfarlige og må oppbevares i tett lukkede beholdere. Man skal være oppmerksom på brannfarligheten også hvis eteriske oljer må kasseres. Eteriske oljer skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn.

Naturlig betyr ikke «sikker»

Noen eteriske oljer er svært giftige, mens andre er mindre farlige. Eksempler på svært giftige oljer er eukalyptusolje og kamferolje.

Eteriske oljer er ikke beregnet til inntak eller til å svelges. De er bare beregnet til utvortes bruk, eller som duft. Oljer som skal kunne inntas skal være merket med dette.

Selv om de fleste oljer er sikre å bruke, er det en del oljer som kan gi allergiske reaksjoner. Noen bør brukes i begrenset mengde. De fleste eteriske oljer kan ikke brukes direkte på huden

Vi anbefaler alltid en test før du tar en eterisk olje i bruk. Drypp en dråpe med ferdig utblandet olje på håndbaken og la den ligge i 15 minutter for å se om det er noen reaksjon. Hvis det oppstår en hudirritasjon, skyll av grundig med rent vann med en gang.

Et bilde som inneholder bord, innendørs, mat, sitter

Automatisk generert beskrivelse

Oppbevaring:

Eteriske oljer skal oppbevares mørkt og kjølig. Noen oljer kan bli bedre med tiden og har lang holdbarhet, mens andre blir dårlige og har kortere holdbarhet. Sitronolje har en tendens til å oksidere, og har derfor kortere holdbarhet.

Patchouli, rose og sandeltre er eksempler på oljer som kan bli bedre med tiden

Oljer bør ikke selges i emballasje av plast eller klart glass. Oljene kan ødelegge plast og de skal beskyttes mot lys, så holdbarheten blir redusert ved slik oppbevaring.

Eteriske oljer skal ikke brukes av gravide eller barn under 3 år uten etter spesiell vurdering.

Eteriske oljer skal ALLTID oppbevares utilgjengelig for barn.

Medisinske påstander eller gode råd:

Medisinske eller terapeutiske råd om essensielle oljer er ofte basert på tradisjonell bruk eller personlige erfaringer. Et begrep som også brukes er «opplevd terapeutisk effekt».

Medisinske påstander skal være forbeholdt godkjente legemidler. Påstander om helseeffekt kan tillates for andre produkter enn legemidler, men kun dersom de kan dokumenteres.

Om merket Aqua Oleum:

Merkevaren Aqua Oleum garanterer at:

  • Planten er den opprinnelige arten (mother species)
  • Må vokse i et område hvor planten hører hjemme (indigenous)
  • Oljen må ekstraheres fra en 100 % navngitt botanisk art (species)
  • Ekstraksjons-metoden må ekstrahere hele oljen, ikke bare en fraksjon (vises i GC/MC sporbarheten)

Aqua Oleum merker sine oljer med «best-før» datoer.

Aqua Oleum har en egen serie med organiske eteriske oljer, sertifisert fra Soil Association.

Et bilde som inneholder speil, spill

Automatisk generert beskrivelse